Www. İslâmî Nida .Com

HAK YAYINLARI OKUMA SALONU => Tefsir Serisi => Davetçinin Tefsiri 1. Cüz => Konuyu başlatan: İnşirâh - 29 Mart 2013, 18:25:36

Başlık: Fatiha Sûresi
Gönderen: İnşirâh - 29 Mart 2013, 18:25:36
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ   
     
 سُورَةُ الْفَاتِحَة

Mekki'dir. İttifakla yedi ayettir.

«Fatiha», bir şeyin başlangıcı demektir. Kur'an'ın başında bulunduğu için bu sureye «Fatiha» ismi verilmiştir.

Rasulullah (s.a.s) Ebu Said b. el Mualla'ya şöyle dedi:

«Sana öyle bir sure öğreteceğim ki o, Kur'an'daki surelerin en büyüğüdür. İşte o Elhamdulillahi Rabbi'l-alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O Seb'u'l-Mesani (tekrarlanan yedi) dir. Ve  bana verilen yüce Kur'an'dır.

(Buhari )        

Ebu Hureyre (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediği rivayet olunmuştur:

«Allah (c.c) bir hadisi kudsisinde şöyle buyurdu:

«Ben, namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Kulum, kendisi ile ilgili kısmında dilediğini benden isteyebilir. Namazı kılan kul:

«Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.» dediğinde ben:«Kulum bana hamd etti.» derim. Kul:

«O, Rahman ve Rahimdir.» dediğinde ben: «Kulum beni methetti, övdü» derim. Kul:

«Din gününün malik
(sahib) idir.» dediğinde ben: «Kulum benim yüceliğimi kabul etti.» derim. Kul:

«(Ey Allah'ım) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.» dediğinde ben: «Bu dilek benimle kulum arasındadır. Kulum benden dilediğini isteyebilir.» derim. Kul:

«Bizi doğru yola ulaştır. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil» dediğinde ben: «Bu istek de yalnız kulumundur. Kulum benden dilediğini ister.» derim.

 (Müslim)

Fatiha suresi Kur'an'ın anasıdır. Çünkü Kur'an'ın ihtiva ettiği temel konuları ihtiva eder.

Kur'an tevhidi ihtiva eder. Fatiha da tevhidi ifade eder. Fatiha'nın ihtiva ettiği tevhid şöyledir:

«Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.»

Bu ayette, vermiş olduğu nimetlerinden dolayı bütün övgü ve hamdların sadece Allah'a yapılması gerektiği bildiriliyor. Allah'ın verdiği en büyük nimet; bu alemleri yoktan varetmesi ve içindekileri hem genel hem de özel olarak nimetleriyle terbiye etmesidir. «Alemlerin Rabbi » cümlesi bu manayı ifade etmektedir.

Allah (c.c) tevhidi:

«(Ey Allah'ım) Yalnız sana ibadet ederiz ve  yalnız senden yardım dileriz.» ayetiyle tamamlamış ve şirki her çeşidiyle temelinden söküp atmıştır.

Kur'an Allah'ın emrettiği şeyleri yapana mükafat ve cenneti vadeder. Allah'ın, emrettiği şeylerden yüz çevireni ve yasakladığı şeyleri yapanı ebedi azab ve cehennemle korkutur. Fatiha'da bu mana vardır.

«Din gününün (ceza ve mükafat gününün) malik (sahib)idir.»

O gün, Allah'ın emirlerine itaat edenlere mükafaat, itaat etmeyenlere ise ceza vardır.

Yine Kur'an'da kalpleri canlandıran, nefisleri huzura erdiren, tevhidi kuvvetlendiren, imanı arttıran ve halis olan ibadeti açıklayan ayetler vardır. Fatiha'da da bu mana vardır.

 «(Ey Allah'ım) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.»

Kur'an dünyada ve ahirette insanı mutlu edecek yolu gösterir. Fatiha'da geçen:

«Bizi doğru yola ulaştır» ayeti de bu manayı ifade etmektedir. Çünkü ancak bu yolda yürüyenler doğru yoldadırlar. Bu yolun dışındakiler ise sapık yoldadırlar.

Kur'an'da Allah'ın emrine boyun eğenlerin ve onun emirlerinden yüz çevirenlerin haberlerini ihtiva eden ayetler vardır. Fatiha'da:

«Kendilerine  nimet  verdiklerinin yoluna...» ayeti, Allah'ın emirlerine boyun eğen ve onun gösterdiği yolda yürüyenleri ifade etmektedir.

Bu ayette Allah bize bazı ümmetlerden haber veriyor. Onlara Allah (c.c) doğru yolu bildiren şeriat indirmiş, onlar da bu şeriate tabi olup gösterdiği yolda yürümüşlerdi. Bizler de Allah (c.c)'nun övdüğü bu kişileri örnek almalıyız.

Allah'ın emrinden yüzçevirip gazabını hakedenler ve Allah'ın yolundan sapanlar ise;

«...gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil» ayetiyle  ifade  edilmiştir.
Www. İslâmî Nida .Com | Hakkı işitmek isteyenler için yükselen nida...