Hoş Geldiniz!

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için Giriş yapın.

Eğer üyeliğiniz yoksa Kayıt olun.

Gönderen Konu: Cehennemin Katları ve Çukurları Hakkında  (Okunma sayısı 7278 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Hak Mücadelesi

  • Site Yöneticisi
  • *****
  • İleti: 1244
Cehennemin Katları ve Çukurları Hakkında
« : 06 Temmuz 2011, 22:28:14 »
Cehennemin Katları ve Çukurları Hakkında
 
 
Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

"Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar." (Nisa: 145)

( الدرك ) kelimesi iki şekilde okunur, ( ر ) harfi "sükun" ve "fetha" ile okunabilir.

Ed-Dahhâk şöyle dedi:

( الدرج ) kelimesi katlar üst üste olduğunda kullanılır ( الدرك ) kelimesi ise katlar alt alta olduğunda kullanılır.

Diğer bazı alimler ise "Cennet "derecat" ifade edilir Cehennem ise "derekat" kelimesiyle ifade edilir" dediler.

Cehenemin "derecât" kelimesiyle ifade edildiği olmuştur.

Allah Teâlâ Cennet ve Cehennem ehlini zikrettiğinde;

"Hepsi için yaptıklarından dolayı dereceler vardır" (En'am: 132)
ve şöyle buyurdu:

"Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer Cehennemedir. Orası ne kötü bir varış yeridir! Onlar Allah'ın katında derece derecedirler." (Al-i İmran: 162-163)

 

Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem dedi ki:

"Cennetin dereceleri yukarıya doğru çıkar, Cehennem' dereceleri ise aşağı doğru iner."

 

İbn Ebi Dünya, İkrime'den "Onun yedi kapısı vardır" (Hicr: 44) ayeti kerimesini "Cehennemin yedi tabakası vardır" şekilde tefsir ettiğini rivayet etmiştir.

 

Katade "Onlardan her kapı için. birer gurup ayrılmıştı." (Hicr: 44) ayetini onların amelinden yapılmış evler şeklinde tefsir etmiştir.

 

Yezid b. Ebi Mâlik el-Hemedanî
dedi ki:

"Cehennemin yedi parıldayan ateşi vardır. Her biri altındaki ateşin kendisini yer korkusuyla bakar."

 

İbn Cüreyc: "Onun yedi kapısı var" ayetini tefsir ederken:

"Birincisi: Cehennem, ikincisi: Lezâ, Üçüncüsü: Hatama, Beşincisi: Sair, Altıncısı: Sakar, Yedincisi ise: Haviye ve Ebu Cehil bu kattadır" dedi.

 

Sellâm el-Medainî'in, (O zayıf bir ravidir.) Hasan'dan, o da Ebu Sinan'dan o da ed-Dahhâk'tan rivayet ederek şöyle dedi:

"Cehennemin yedi kapısı vardır. Yedi kat üst üste katlardan oluşmaktadır.

En üst katta Tevhid ehli vardır. Amelleri ve ömürleri kadar azap görüp sonra çıkacaklardır.

İkinci katta: Yahudiler, üçüncü katta ise Hıristiyanlar, dördüncü katta: Sabiunlar -dininden dönenler-, beşincisi: Mecusiler, altıncı katta: Arap müşrikleri, yedinci katta ise: Münafıklar vardır."

"Münafıklar hiç şüphe yok ki ateşin en alt tabakasındadırlar," (Nisa: 145)
ayeti kerimesinde buyrulduğu gibi.
(Sabiunlar: Hz.Nuh kavminden bir taife diğer bir görüşe göre yıldızlara tapanlar)

 

El-Alâa b. Müseyyeb, Abbas RadıyAllahu Anhu'dan ve Hayseme b. Abdurrahman'dan rivayet ettiklerine göre şöyle dediler:

"İbn Mes'ud RadıyAllahu Anhu: Cehennemin hangi halkı daha çok azap göreceklerdir? şeklinde sorduğunda -orada bulunanlar-:

"Yahudiler, Hiristiyanlar ve Mecusiler şeklinde cevap verdiler."

İbn Mes'ud, "hayır Münafıklar en aşağı katta olacaklar ve o bulundukları yerde dışarıya açılan kapıları da yoktur," buyurdular.

 

Asım Ebu Salih
'ten, o da Ebu Hüreyre'nin "Münafıklar hiç şüphe yok ateşin en alt tabakasındadırlar" (Nisa: 145) ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle dediğini rivayet etti:

"Derkül esfel" üzeri kapılarla katlanıp altından ve üstünden ateş yakılıyor. Şu ayeti kerimede olduğu gibi:

"Onlar için üst taraflarında ateşten tabakalar ve alt taraflarında da tabakalar vardır." (Zümer: 16)

 

İbn Mübarek Yahya b. Eyyup
'tan o da Ubeydullah b. Zühr'den o da Ebi Yesâr'dan şöyle rivayet etti:

"Cehennemin her katında yetmiş köşe vardır: Her köşede farklı bir azap vardır ki, o azaba başka bir köşede rastlayamazsınız."

 

İbni Ebi Hatim Ka'b'tan rivayet ederek şöyle dedi:

"Akabe'yi geçme-göğüs germe- yani ayeti kerimede belirtilen

"Ama o, zor geçidi-Akabeyi- aşmaya girişemedi." (Beled: 11)

 

Damira, Ebu Recâ'ın şöyle dediğini işittim dedi:

"Allah Teâlâ'nın kitabında belirttiği Akabe'nin girişi yetmiş bin sene ve dibine inişi de yermiş bin senedir şeklinde bana bildirildi."

Atiye İbn Ömer RadıyAllahu Anhu'den "Akabe" için şöyle dediğini işittim:

"Akabe, cehennemde bir dağdır köle azat etmekle orayı geçebilir miyim?" dedi.

 

Mükâtil b. Hayyân: "O Akabe Cehennemdedir."Denildi ki: "Ne ile orayı geçersin?" "Köle azat etmekle" diye cevap verdi.

 

İmam Buhârî ve Müslim'in "Sahih" adlı kitaplarında rivayet ettiklerine göre:

İbn Ömer RadıyAllahu Anhu şöyle dedi:

"Rüyamda ellerinde demir çubuk bulunan iki melek'in bana geldiğini gördüm. Sonra elinde demir çubuk bulunan bir melek benimle karşılaştı. Dediler ki, korkma!

Gece namazını çoğaltmış olsaydın ne iyi adam olacaktın. Beni yanlarına alıp Cehennemin kenarına geldiler. Kuyunun derinliği gibi derin ve kuyunun kıvrımları gibi kıvrımları vardı. Her iki kıvrım arasında elinde demir çubuk bulunan bir melek vardı. Zincire bağlanmış başlan aşağıya doğru sarkıtılmış insanlar gördüm. Orada Kureyş'ten tanıdık bazıları da vardı. Beni sağ taraftan çıkardılar.

Bunu Hafsa' ya anlattım. Hafsa'da onu Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e anlatmış ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem; "Abdullah salih bir kişidir" buyurmuşlar.

 SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Yapılan paylaşımlar vesilesi ile Allah'ın razı olmadığı, İslam'a zıt olan şirk (Allah'a ait hak, sıfat ve yetkileri Allah'tan başkasına veyahut Allah'la beraber başkasına vermektir) ve küfür (gerek inatla gerek cehaletle gerekse inat edenleri taklit sebebiyle Allah'ın tevhidini inkar ve rasulünü yalanlamaktır) içeriklere veyahut bunların savunuculuğunu yapan kurum veya kuruluşlara ulaşmanız halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Facebook  Twitter  Google