Hoş Geldiniz!

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için Giriş yapın.

Eğer üyeliğiniz yoksa Kayıt olun.

Gönderen Konu: Evlilik  (Okunma sayısı 7222 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mertay

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 4
Evlilik
« : 31 Ekim 2009, 00:20:32 »
selamün aleyküm arkadaşlar...
islamda evlilik nasıl olunur..bilgisi olan bizimle paylaşabilirmi???
aile rızası olmadan evlenebilir mi? tabi aile bireyleri anlaşamazlar ise !!
yani halk diliyle evleneceği kişi ile kaçabilir mi :))?

TEVHİDci

  • Ziyaretçi
Ynt: evlilik
« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2010, 20:52:04 »
Evlilikte Velinin Rızası:

Ayette (Bakara: 232) geçen “engel olmayın” sözünden, velisi izin vermedikçe kadının evlenemeyeceği hükmü çıkmaktadır.

Fakat bu konuda alimler arasında ihtilaf vardır.

İmam Malik, İmam Ahmed ve İmam Şafii'ye göre; kadın evlenirken, velisinin rızası şarttır. Kadının velisi kabul etmedikçe, kadın ve erkek birbirlerini kabul etmiş olsalar bile, yapılan nikah geçersiz olur.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

“Velisiz nikah olmaz.” (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

“Velisiz evlenen zina yapmıştır.” (Tirmizi, İbni Mace, Muvatta, Ahmed, Daremi)

İmam Ebu Hanife'ye göre; nikah akdinde velinin rızası şart değildir. Kadın ve erkek birbirlerini kabul ederse, yapılan nikah geçerli olur.

“Artık ondan sonra kadın, başka bir kocayla nikahlanıp (ona) varıncaya (onunla cima yapıncaya) kadar ona (birinci kocaya) helal olmaz.” (Bakara: 230)

Bu ayette evlenme fiili kadına bağlanmış, kadının velisi zikredilmemiştir." (Davetçinin Tefsiri 2/325)

"15-  Veli (den izin)siz Hiç Bir Nikâh Olamaz Babı
 
Veli: Arap dilinde düşman kelimesinin karşıtıdır. Din istilahında, ise erginlik çağına varmış, hür ve müslüman olup başkasının ma­lında veya evlendirilmesinde dinen yetkili olan kişidir. Bu tariften anlaşıldığı gibi çocuk, deli, bunak, köle ve gayri müslim bir kimse bir müslümanın nikâhı hususunda veli olamaz.

Nikâh için veli olmanın nedenleri, akrabalık, bir cariyeye mâ­lik olmak, câriye'yi azâd etmiş olmak ve devlet başkanı veya onun yetkili kıldığı kimse olmaktır." (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi 5/269)


VELAYET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1 -
Hür olan, deli olmayan ve erginlik çağına varan kadın ister kız, ister dul olsun velisi bulunmasa da kendi kabulü ile nikâhı kıyılabilir. Çünkü kadın, sırf kendi hakkında tasarruf etmiş olduğu için ve reşit olduğu için bu hakka sahiptir. Kaldı ki koca seçmek kendisine aittir. Nikâhların veliler tarafından kıyılagelmesi geleneği de kadınların haya perdesini yırtmamak içindir.

2-  Kadın, erginlik çağına  vardıktan  sonra  ister kız ister  dul olsun kimse onu  evlenmeye  zorlayamaz.

Hidam'ın kızı Ensârı Hansa (r.a)'dan: Hansa'nm babası, kendisini  dul iken biriyle evlendirmiş,   fakat Hansa bu  nikahlanmadan hoşlanmamıştı. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s)'e gelip meseleyi anlatmış, Rasulullah (s.a.s)'de onun nikâhını  bozmuştur. (Buhari,   Ebu Davud)

Bakire bir kız   Rasulullah   (s.a.s)'e   geldi   ve   arzusu olmadan    babasının   kendisini    bir    erkeğe    nikahladığım söyledi.   Bunun  üzerine   Rasulullah   (s.a.s)  bu kızı,   nikâhı kabul ile  reddetmesi arasında  serbest bıraktı. (Ebu Davud,   Ahmed,   İbni Mace)’Mürsel hadis.

3- Velisi   tarafından   evlendirilen   buluğa   ermemiş çocuğun   nikâhı,   çocuk   ister   erkek   ister   kız   olsun,  kız da  ister kız ister  dul olsun nikâhı  sahihtir.

Aişe  (RA)dan:

"Beni, altı yaşımda iken Rasulullah (s.a.s) kendine evlendirdi. (Üç sene sonra) ben henüz dokuz yaşında bir kız iken de onunla zifafa  girmiştim."  (Buhari,  Müslim,   Ebu Davud,   Nesei,   İbni Mace)

4-  Babası   veya   dedesi  tarafından   evlendirilen çocuk   ister   kız   ister   erkek   olsun   büyüdükten   sonra ona, nikâhı   bozma  hakkı   yoktur.   Zira,   baba   ile dedenin  şefkati  çok  olduğu  için yaptıkları  akit çocuğun kendisi büyük   olup   onun   isteği   ile   olmuş   gibidir.   Fakat  baba  ile dededen   başka   veliler   tarafından   evlendirilen  çocuk  ise büyüdükten   sonra   serbest   olup   isterse   evliliğini  sürdürür,   isterse  bozar.   Fakat  çocuğun,   nikâhını   bozabilmesi için  hakimin  kararı   gereklidir.   Çünkü   bu   nikâh   tek taraflı   bozulduğu   için   diğer  taraf ondan  zarar  görür.   Bunun için hakimin kararına ihtiyaç  vardır.

İbni    Ömer  (r.a)'dan    rivayet    edildiğine   göre  şöyle demiştir:

"Osman   b.   Maz'un   (r.a)   vefat   etti  ve  Havle binti

Hakim   b.   Ümeyye   b.   Harise  b.   el-Evkas   isimli  karısından  doğma  bir  kızını   bıraktı   (yâni;   yetim bir kızı kaldı).   Osman   b.   Maz'un   (o  kız   için)   kardeşi   Kudame  (b. Maz'un)    (r.a)'yu   vasi   tayin   etmişti.   Osman   ve   Kudame benim   dayılaramdı.    Ben   de   Osman   b.   Maz'un'un   kızını (dayım)   Kudame'den   istedim.   Kudame'de   nikâhımızı kıydı.   Sonra el-Muğire b.  Şu'be  (r.a)  kızın  anasının yanına girerek    onu   mala   rağbet   ettirdi.    Bunun   üzerine   kızın anası   ona  konmak   istedi.   Kız   da   anasının   arzusuna uydu. Bunun üzerine kız ile anası benden imtina ettiler. Nihayet onların işi Rasulullah (s.a.s)'e intikal etti. Bunun  üzerine  Kudâme:

"Yâ RasulAllah! Bu, benim erkek kardeşimin kızıdır. Kardeşim beni ona vasi tayin. etti. Ben de onunla halasının oğlunun nikâhını kıydım. Ben ne küf'ülük (emsallik) ne de yararlılık hususunda onun hakkında bir kusur istemedim. Lâkin o bir kadındır. Ve sırf anasının arzusuna uydu" dedi. İbni Ömer demiştir ki: Bunun  üzerine   Rasulullah   (s.a.s): "O, yetim bir kızdır (erginlik çağına varıp) izni olmadan  nikâhı  yapılamaz"  buyurdu.   İbni Ömer:

"VAllahi ben onu nikahladıktan sonra (böylece) benimle alâkasını kesti. (Buluğ çağına vardıktan) sonra onu  el-Muğire  b.   Şu'be  ile  evlendirdiler’" (Ahmed,   Dare Kutni)

5 - Erginlik çağına varan kızın velisi kendisinden izin istediği zaman eğer kendisi susup cevap vermezse veyahut gülerse izin vermiş sayılır. Eğer kızın velisi olmayan bir kimse veyahut daha uzak olan bir velisi kızdan kendisini veli tayin etmesini isterse kız konuşmadıkça kabul etmiş sayılmaz. Çünkü kızın susup bu kimseye cevap vermemesi utandığı için değil sözüne önem vermediği için de olabilir. Bu yüzden susması kabul ettiğini göstermez. Kızdan velayetin kabulü istenirken kendisini isteyenin adını vermek ve onu kıza tanıtmak gerekir. Mehrini bildirmek şart değildir. Çünkü nikâh mehirsiz de kıyılabilir. Eğer kızın velisi onu birisine nikahladıktan sonra durumu öğrenip susarsa kabul etmiş sayılır. Eğer' kadın dul ise velisi ondan izin istediği zaman isteyip istemediğini sözle ifade etmesi gerekir. Susması   cevap    sayılmaz.

(Eğer bir kızın bekâreti sıçrama, aybaşı adetini görme veya yaralanma gibi bir olay sonunda kalkarsa yine kız sayılır. Çünkü gerçekte kızdır. Ve daha önce erkeklerle oturup kalkmadığı için utancında azalma olmamıştır. )

Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu   rivayet  edilmiştir:

"Dul kadın kabul ettiğini ifâde etmedikçe evlendirilmediği gibi kız da razı olduğunu ifâde etmedikçe nikâhlanamaz."

"Kızın rızası ve izni nasıl anlaşılır?" diye sordular.   Rasulullah   (s.a.s): "Susması   ile"  buyurdu. (Buhari,   Müslim,   Ebu  Davud,   Tirmizi,   Nesei)

6- Köle, çocuk ve deli olan kimseler veli olamazlar.

7- Müslüman olmayanlar da müslümana veli olamazlar.

Allah   (c.c)   şöyle  buyuruyor:

"Allah, hiçbir zaman kâfirlere müslümanlar üzeri ne  bir yetki  verecek  değildir." (Nisa:  141)

8- Velilerden hiçbiri bulunmadığı zaman velayet müslüman hakime  veya  emire  geçer. Rasulullah   (s.a.s)   şöyle  buyurdu:

"Velisi  bulunmayanın velisi  hakimdir." (Ebu Davud,   Tirmizi,   İbni Mace,   Ahmed) Tirmizi  bu  hadis  için Hasen  dedi. İbni Hibban  ve Hakim  rivayet  ettiler ve  Sahih  dediler.

9- Yakın olan veli hazır bulunmayıp uzak bir yer de olursa ondan bir derece uzak olan veli, çocuğu evlendirebilir. Uzak yerden maksak; talib olan kişi o velinin görüşü alınacak kadar süre bekleyemeyecekse bu uzak  bir mesafe  sayılır.

Çevrimdışı Muvahhid

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 23
  • Nefsini meşgul etmezsen,nefsin seni meşgul eder.
Ynt: evlilik
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2010, 00:23:36 »
nikah akdi veliden izinsiz yapılmış ise dikkat edilmesi gereken 2.husus velinin islam olup olmadığıdır yani müslüman mıdır değilmidir ..zira Allah subhanehu ve teala tevbe suresi de onları veli edinmeyiniz diye buyurur..


SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Yapılan paylaşımlar vesilesi ile Allah'ın razı olmadığı, İslam'a zıt olan şirk (Allah'a ait hak, sıfat ve yetkileri Allah'tan başkasına veyahut Allah'la beraber başkasına vermektir) ve küfür (gerek inatla gerek cehaletle gerekse inat edenleri taklit sebebiyle Allah'ın tevhidini inkar ve rasulünü yalanlamaktır) içeriklere veyahut bunların savunuculuğunu yapan kurum veya kuruluşlara ulaşmanız halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Facebook  Twitter  Google