Hoş Geldiniz!

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için Giriş yapın.

Eğer üyeliğiniz yoksa Kayıt olun.

Gönderen Konu: Sünneti Kabul Etmeyenlerin Ortaya Çıkışı  (Okunma sayısı 5924 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı İslâm Meşalesi

  • Site Yetkilisi
  • *****
  • İleti: 713
  • Herşeye Rağmen Yola Devam!...
Sünneti Kabul Etmeyenlerin Ortaya Çıkışı
« : 03 Mayıs 2011, 17:32:34 »
Deynûri, Mücalise adlı kitabında Abdurrahman bin Abdullah el-Harkıy'den nakletti ki: Abdurrahman şöyle dedi: Rafizi'lerin ortaya çıkışı şu şekilde meydana ğeldi. Zındıklar toplandılar, dediler ki: "Onların Nebisi Muhammed'i kötüleyelim. Zındıkların büyüklerinden birisi dedi ki: "Hayır böyle yapmayalım. böyle yaparak öldürülürüz." Dediler ki: "O zaman onlarıın sevdiklerine dil uzatalım, kötüleyelim. Çünkü; komşuna eziyett etmek istiyorsan, onun köpeğini döv" sözü meşhurdur. Onların sevdiklerine dil uzattıktan sonra, onlardan ayrıl ve küfürle itham et."

İşte Rafizilrin çıkışı bu şekilde olmuştur. Bir grup Sahabeyi (r.a) dedi ki: Tekfir ederek şöyle söylediler:

"Ali (r.a) müstesna, bütün Sahabeler cehennemdedir. Ve "Esasında   "Nebi Ali (r.a) olacaktı, fakat Cebrail (a.s) yanlışlıkla vahyi Muhammed'e (s.a.s) ğetirdi."

Buhari tarihinde İbn Mes'ud (r.a)'dan nakletti ki:

İbn Mes'ud dedi ki: Allah (c.c) Nuh'u (a.s) kavmine bir Rasul olarak görderdi. Daha sonra O'nun Ümmetini Zındık'lar helâk etti. Ve böylece Rasul'den Rasul'e devam etti. VAllahi bu ümmetide ancak Zındık'lar helak edecektir.

 

Milel ven'Nihal adlı kitapta Rafiziler'in on iki gruba ayrıldıklarını gördüm:

 

1 - Ali (r.a) nebi olduğunu söyleyenlerin teşkil ettiği " Aleviyye" grubu. konuşmalarında, Nebi Ali (s.a.s) diye bahsederler. Ezanlarında da "Eşhehedu enne Aliyyen Rasulullah"diye okurlar.

 

2 - Ali (r.a)'ın Rasullükte, Muhammed (s.a.s) ortak olduğunu söyleyen "El Emeviyye" grubu.

 

3 - Şiiler grubu. Bunlar: "Şüphesiz (r.a) Rasûlullah (s.a.s)'in varisi idi. O'ndan sonra ğelecek ilk halifesi idi. Fakat sahabiler, Ali'nin hakkını yediler Allah ve  Rasulunun emirlerini ters çevirdiler . Rasûlullah (s.a.s)'in yapmış olduğu vasıyyeti terk ederek  Ali'den (r.a) başkasına (Ebu Bekir'e (r.a)) biat ettiler " diye iddia etmektedirler. Bu grubun sözü apaçık bir şekilde yalandan ibarettir. Allah (c.c) sahabilerden razı olsun ve bu kişilerede lanet etsin.

Ebu Hanife bu fırka hakkında söylediği şeyi kitabın başlanğıcında nakletmiştik. O şöyle demişti:

“Sen düşünceleri adil olan kişilerden hadis dinle Şiiler bundan müstesnadır. şüphesiz Şiilerin inançlarının aslı; Rasûlullah (s.a.s)'in ashabının  delalette  olduklarını kabul etmektedir."

 

Bu fırkaların Sahabeleri sapıklıkla suçlamaları şaşılacak bir durumdur. Bunlar, sahabelrin delalette olduklarını kabul ettiklerinden, sahabeler tarafından nakledilen hadisleri kabul etmezler. Aslında bu grubun, bu sebepden dolayı, Kur'an'ıda kabul etmemeleri ğerekir. Sahabeler bize nasıl hadisleri nakletmişlerse, böylece Kur'an'ıda nakletmişlerdir. Şayet bu kişiler Kur'anı kabul ediyor ise hadisleride kabul etmeleri ğerekir. Zira ikisinide sahabeler nakletmiştir.

 

4 - İshâkiyye grubudur.Bunlarda; "Adem (a.s) itibaren nübüvvet, kıyımet gününe kadar Ehli Beyt'in ve Kitabın ilmini bilen her kişi için devam edecektir." diye iddia ederler.

5 - En-Navisiyye grubudur. Bunlarda: "Kim Ebu Bekir ve Ömer, Ali'den faziletlidir derse O kişi kafirdir. "diye iddia ederler.

 

6 - İmamiyye grubudur. Bunlarda: "Yeryüzü, gizli olsun, açık olsun, Hüseyinin çocuklarından bir  imamdan asla boş kalmaz. Bu İmam hiç kimseden ilim ögrenmeyecektir. Bilakis bu ilmi O'na Cebrail ögretmiştir. O öldüğü zaman boş kalan yeri hemen Hüseyinin oğullarından bir başkasıyla doldurulur. "diye iddia ederler.

 

7 - Zeydiyye grubudur. Bunlarda: "Hüseyin (r.a)'ın çocukları, kılınan namazlar için imamdırlar. Onlardan birisi bulunduğu müddetçe başkasının arkasında namaz kılmak caiz degildir derler. "diye iddia ederler.

 

8 - Rac'iyye grubudur. Bunlarda: "Şüphesiz Ali ve O'nun evlatları dünyaya döner ve düşmanlarından intikam alırlar. Onların dünyaya hakim olabilmelerini için başkalarına verilmeyen şeyler onlara verilecekir. Daha önce zulümle dolan dünyayı, bunlar adaletle dolduracaktır. "iddia ederler

 

9 - El-lâ'ine grubudur. Bunlarda: Sahabelere lanet etmeyi kendilerine ibadet edinmişlerdir. Allah (c.c) bu kişilere lanet etsin, sahabelerden de razı olsun.

 

10 - Es-Saibe grubudur. Bunlarda: Ali'nin ilah olduğunu iddia ederler Allah (c.c) bu iftiacıların dediklerinden münezzeh'tir, yüce ve büyüktür.

 

11 - En-Nasihiyye grubudur. Bunlarada: Kişinin ölümünden  sonra ruhunun başka, bedenlere ğeçtiğini iddia ederler.

 

12 - Mutaarabbısa grubudur. Bunlarada: Her asırda, bütün işlerde kendilerine uyulan bir Mehdi olduğunu iddia ettikleri bir kişi çıkarırlar ve bu Mehdi'ye uymayanların kafir olduklarını iddia ederler.

El-Milel ven'Nihal kitabında İbn Vehb'den nakledilmişdir. İbn Vehb dedi ki: Biz, Malik bin Enes (r.a)'ın yanında, sünnetler hakkında konuşuyorduk. İmam Malik bize dedi ki: "Sünnet Nuh'un (a.s) ğemisi gibidir. Kim O'na binerse kurtulur. Kimde ona ters haraket ederse boğulur.

 

Ebu Nua'ym Hilye adlı kitabında, kendi senedi ile Hamidiy'den nakletti ki: Hamidiy şöyle dedi: Mısır'da iken, İmam Şafii (r.a) Rasûlullah (s.a.s)'den bir hadis nakletti. Topluluktan birisi dedi ki: "Ey Abdullah sendemi kabul ediyorsun?" İmam Şafii sinirlenerek dedi ki: " Sen beni kiliseden çıkarken veya benim belime zünnâr bulnurken mi gördün ki Rasûlullah (s.a.s)'den bir hadis olsunda onu kabul etmeyeyim."

Ebu Nuaym Beri b. Süyelman'dan nakletti ki; Rebi dedi ki: Bur adam imam Şafiiye, bir hadis hakkında sordu, İmam Şafii de "Bu hadis sahihtir" dedi. O kişi: "Sen ne diyorsun" dedi. İmam Şafii, sinirlendi ve dedi ki: "Ben Rasulullah( sav)'den bir hadis naklettiğim zaman o hadise aykırı görüş bildirirsem hangi sema beni gölğelendirir, hangi yer beni barındırır."

Ebu Nua'ym Rebi'den nakletti ki: Rebi'i şöyle dedi: İmam Şafii (r.a) bir hadis anlattı. Birisi O'na dedi ki: "Bu hadisi sen kabul ediyormusun?" İmam Şafii dedi ki: Bana Rasûlullah (s.a.s)'den sahih bir hadis ğelirde onu kabul etmezsem, şahid olunuz ki benim aklım yok olmuştur."

Ebu nua'ym İbn Velid b. Ebu el-Carud'dan nakletti ki İmam Şafii (r.a) dedi ki: Rasûlullah (s.a.s)'den sahih bir hadis olduğu zaman onu kabul eder, kendi sözümü yok sayarım.

Ebu Nua'ym (r.a) Zagferaniy'den nakletti ki:

Zagferaniy dedi ki: İmam Şafii (r.a) şöyle dedi:

"Size Rasûlullah (s.a.s)'ın sünnetinden herhangi birşey ulaşırsa, ona hemen tabi olup, yaşayınız. Başka kişilerin sözlerine asla iltifat etmeyiniz."

İnsanların ve cinlerin yaratıcısı olan Alla'u Teala'nın yardımıyla, miftah el cenne Fi'l,ihticacı bis'Sünne kitabı burada son buldu. Allah (c.c) en iyisini bilendir . 
"Vakti zayi etmek ölümden daha kötüdür. Çünkü vaktin zayi olması, seni hem Allah'tan ve hem de âhiret yurdundan koparır. Ölüm ise, seni ancak dünya ve ehlinden koparır."SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Facebook  Twitter  Google  Google