Hoş Geldiniz!

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için Giriş yapın.

Eğer üyeliğiniz yoksa Kayıt olun.

Gönderen Konu: İbadet ve Tevhid  (Okunma sayısı 7943 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı er-Razi

  • Site Yöneticisi
  • *****
  • İleti: 1266
İbadet ve Tevhid
« : 13 Ocak 2013, 15:24:23 »
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعينُ

Fatiha: 4 - (Ey Allah'ım) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz.
   
     
«İyyake» kelimesi mef'ul olduğu halde öne alınıp, fiil olan «na'budu»nun sonra gelmesi, ayrıca «iyyake» kelimesinin iki kez tekrarlanması hasr (sınırlandırma) ifade eder. Böylece mana: «hiçbir varlığa ibadet etmeyiz, ancak sana ibadet ederiz», «hiçbir varlıktan yardım istemeyiz ancak senden yardım isteriz» şeklinde olur. Bu mana; bağlılığın en son sınırını ifade eder. Dinin bütünü bu iki anlamın içinde toplanmıştır. Yani bu ayet; Lailahe illAllah'ın manasını ifade etmektedir. Allah dışında ibadet edilen tüm varlıkları reddetmek «La ilahe»dir. Yalnız Allah'a ibadet etmek ise «İllAllah»tır.

Bazı selef alimleri bu ayet hakkında: «Fatiha Kur'an' ın sırrıdır. Fatiha'nın sırrı da bu ayettir» derler.

Ayetteki «na'budu» kelimesi çoğulu ifade eder ve manası; «bütün uzuvlarımızla (göz, kulak, el, ayak v.s.) sana ibadet ederiz» demektir. Bu ayeti bu  manayla okuyan kişi, Allah'ın dışındaki ilahları bütün uzuvlarıyla reddetmiş olduğunu ve ibadeti sadece tek olan Allah'a has kıldığını belirtmiş olur. İşte ancak  bu şekilde yapılan ibadet  tamdır  ve  Allah  katında geçerlidir.

İbadet : Kelime olarak; boyun eğmek, itaat etmek ve küçüklüğünü kabul etmek demektir.

Şer'i manası ise; Allah'ın sevdiği, emrettiği, kabul ettiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık amel ve sözlerdir. Bunlardan bazıları; iman, islam, ihsan, dua, korkmak, umut etmek, tevekkül etmek, ummak, gönülden saygı duymak, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban kesmek, adak adamak, hükmüne teslimiyet göstermek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak,  hacca  gitmek,  tevbe  ve  istiğfar  etmek vs.

Bütün bu ve diğer ibadetler yalnız Allah'a yapılır. Melek de olsa nebi de olsa Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet yapılmaz. İbadet türlerinden bir tanesini Allah'tan başkasına veya Allah ile birlikte bir başkasına yapan kimse müşrik ve kafir olur. Allah, şirk üzere ölen kimseyi asla affetmeyecektir ve müşrik olarak ölenler cehennemde ebedi kalacaklardır.

Yardım İstemek:

«Ve yalnız senden yardım isteriz.»


Yalnız sana sığınıp yalnız senden yardım isteriz. Yalnız ibadete layık olan zata sığınılır ve yalnız ondan yardım istenir. İbadete layık olan zat ise sadece Allah'tır.

Bir insan yalnız Allah'ın elinde olan bir konuda Allah'tan başka bir varlıktan yardım isterse müşrik olur.

İnsanlar Allah'a ibadet etme ve Allah'tan  yardım isteme konusunda şu hal üzere bulunurlar:

1 - Allah'a  ibadet  eden  fakat  Allah'ın  istediği  şekilde  Allah'tan yardım istemeyenler.

Bu kimseler; Allah'ın emirlerini yerine getirip yasak-larından kaçınırlar, bütün ibadetleri ihlaslı olarak sadece Allah'a yaparlar ve Allah'ın şeriatına boyun eğerler. Fakat Allah'a tevekkül etmek (tam anlamıyla O'na güvenmek) ve O'ndan yardım istemek konusunda eksiklikleri vardır. Bu sebeple bu kişiler herzaman düşmanlarına yenik düşerler. Böyle kimseler kendilerine hayır isabet etmediğinde veya bir şer isabet ettiğinde hep hallerinden şikayet  ederler.

Onlar bu duruma; Allah'ın şeriatine ve emirlerine uydukları halde Allah'ın kaza ve kaderini tam anlamıyla kavra-yamamaları, hakkı istemelerine rağmen, hakka ulaşmak için takip edilecek yolu bilememeleri sebebiyle düşmüşlerdir.

2 - Allah'tan yardım isteyen, O'na tevekkül eden, her zaman Allah'a ihtiyacı olduğunun şuurunda olan, Allah'ın kaza ve kaderine tam anlamıyla boyun eğen, fakat ibadeti Allah'a has kılma konusunda eksiklikleri bulunan ve şeriatin emir ve yasaklarına tam olarak uymayanlar.

Bu kimseler Allah'ın kaza ve kaderine Allah'ın istediği şekilde boyun eğmezler. Onların boyun eğişleri sadece bir takım dünyevi menfaatler elde etmek içindir. Hatta yapmış oldukları ibadetleri Allah rızası için değil menfaat elde etmek için yaparlar ve ibadetlerinin Allah'ın istediği şekilde olup olmamasına önem vermezler.

Bu müteellih (kendisinin Allah'a bağlı olduğunu iddia eden) ve bazı mutasavvıfların durumudur. Söz konusu olan bu kimseler; Allah'ın kaza ve kaderine boyun eğen, bu konuda teslimiyetleri tam olan fakat Allah'ın emir  ve yasaklarına tam olarak boyun eğmeyen kimselerdir. Böyle kimselerde keramet vb. gibi bazı harikulade olaylar görülebilir.  Bununla beraber bu kimseler şeriata zıt olan amelleri işlemekten de geri durmazlar. Öyleki bunlardan bazıları daha da aşırı giderek şeriatın haram kıldığı şeyleri kendilerine mübah kılarlar. Hatta tevhid konusunda sapıklığa düşerek bütün mahlukatı Allah olarak görmeye başlarlar ve yaratılanla yaratıcı arasında bir fark görmezler. Bunların kafir olduklarında şüphe yoktur.

3 - Allah'a ibadetten ve  O'na tevekkül ederek yardım istemekten yüz çevirenler.

Bu gruptaki insanlar iki türlüdür:

a - Dünya Ehli: Sadece dünya için çalışıp ahretten yüz çeviren kimselerdir.

b - Din Ehli: İbadeti yalnız Allah'a has kılmayan ve O'ndan yardım istemeyen sapık dinlere mensup olan kimselerdir.

Allah (c.c) bu kimseler hakkında şöyle buyuruyor:

«Onlar zanna ve nefislerinin isteklerine tabi olurlar. Halbuki Allah'tan onlara doğru yolu gösteren apaçık bir hidayet  rehberi  gelmiştir.»  (Necm: 23)


4 - Allah'ın emirlerine boyun eğerek yasakladığı şeylerden kaçınan, Allah'a O'nun istediği ve razı olduğu şekilde ihlasla ibadet eden, O'na hiçbir konuda şirk koş-mayan, kaza ve kadere tam olarak teslimiyet gösteren ve yalnız Allah'tan yardım isteyip yalnız Allah'a tevekkül edenlerdir.

İşte bu sıfatlar, gerçek müslümanların sıfatıdır.SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Yapılan paylaşımlar vesilesi ile Allah'ın razı olmadığı, İslam'a zıt olan şirk (Allah'a ait hak, sıfat ve yetkileri Allah'tan başkasına veyahut Allah'la beraber başkasına vermektir) ve küfür (gerek inatla gerek cehaletle gerekse inat edenleri taklit sebebiyle Allah'ın tevhidini inkar ve rasulünü yalanlamaktır) içeriklere veyahut bunların savunuculuğunu yapan kurum veya kuruluşlara ulaşmanız halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Facebook  Twitter  Google